محمد حسین کتابچی

امام جمعه شهر : سلفچگان

استان : قم

تاريخ معارفه : 1396/6/24

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه خورزوق(استان اصفهان)

امام جمعه قبلی این شهر :

سه شنبه 1396/7/25 - 12 : 22

پرتال استان ها