محمد حسین کتابچی

امام جمعه شهر : سلفچگان

استان : قم

تاريخ معارفه : 1396/6/24

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه خورزوق(استان اصفهان)

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1396/9/23 - 42 : 20

پرتال استان ها