محمد حسین کتابچی

امام جمعه شهر : سلفچگان

استان : قم

تاريخ معارفه : 1396/6/24

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه خورزوق(استان اصفهان)

امام جمعه قبلی این شهر :

دوشنبه 1396/12/28 - 9 : 1

پرتال استان ها