حسن باقری

امام جمعه شهر : خشكرود

استان : مرکزی

تاريخ معارفه : 1396/6/24

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه زاویه (استان مرکزی)

امام جمعه قبلی این شهر :

دوشنبه 1397/5/1 - 34 : 8

پرتال استان ها