حسن باقری

امام جمعه شهر : خشكرود

استان : مرکزی

تاريخ معارفه : 1396/6/24

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه زاویه (استان مرکزی)

امام جمعه قبلی این شهر :

سه شنبه 1396/7/25 - 4 : 22

پرتال استان ها