حسن باقری

امام جمعه شهر : خشكرود

استان : مرکزی

تاريخ معارفه : 1396/6/24

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه زاویه (استان مرکزی)

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1397/1/4 - 59 : 12

پرتال استان ها