صمد حافظی

امام جمعه شهر : سپيد دشت

استان : لرستان

تاريخ معارفه : 1396/10/15

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

سه شنبه 1397/5/30 - 39 : 22

پرتال استان ها