صمد حافظی

امام جمعه شهر : سپيد دشت

استان : لرستان

تاريخ معارفه : 1396/10/15

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1397/3/3 - 36 : 10

پرتال استان ها