میرزا محمود فتاحی

امام جمعه شهر : بهادران

استان : یزد

تاريخ معارفه : 1396/10/15

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

جمعه 1397/10/28 - 35 : 10

پرتال استان ها