میرزا محمود فتاحی

امام جمعه شهر : بهادران

استان : یزد

تاريخ معارفه : 1396/10/15

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

چهارشنبه 1397/8/2 - 13 : 8

پرتال استان ها