سید مهدی جعفری

امام جمعه شهر : هندودر

استان : مرکزی

تاريخ معارفه : 1396/10/22

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

يکشنبه 1396/12/27 - 18 : 17

پرتال استان ها