محمد رضا محمدی

امام جمعه شهر : طبس

استان : خراسان جنوبی

تاريخ معارفه : 1397/2/21

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه قروه در جزین(استان همدان)

امام جمعه قبلی این شهر :

سه شنبه 1398/1/6 - 59 : 10

پرتال استان ها