سید مهدی طباطبائی

امام جمعه شهر : ميمه و وزوان

استان : اصفهان

تاريخ معارفه : 1397/2/28

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

جمعه 1397/10/28 - 17 : 11

پرتال استان ها