سید مهدی طباطبائی

امام جمعه شهر : ميمه و وزوان

استان : اصفهان

تاريخ معارفه : 1397/2/28

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1398/4/27 - 28 : 3

پرتال استان ها