محمد رضا جباری

امام جمعه شهر : شوط

استان : آذربایجان غربی

تاريخ معارفه : 1397/9/15

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

دوشنبه 1398/1/5 - 43 : 3

پرتال استان ها