محمد رضا جباری

امام جمعه شهر : شوط

استان : آذربایجان غربی

تاريخ معارفه : 1397/9/15

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

جمعه 1397/10/28 - 37 : 4

پرتال استان ها