محمد رضا جباری

امام جمعه شهر : شوط

استان : آذربایجان غربی

تاريخ معارفه : 1397/9/15

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1398/3/30 - 44 : 21

پرتال استان ها