ابراهیم شریفی

امام جمعه شهر : حاجي آباد هرمزگان

استان : هرمزگان

تاريخ معارفه : 1397/9/18

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه رودخانه (استان هرمزگان)

امام جمعه قبلی این شهر :

دوشنبه 1398/1/5 - 38 : 3

پرتال استان ها