ابراهیم شریفی

امام جمعه شهر : حاجي آباد هرمزگان

استان : هرمزگان

تاريخ معارفه : 1397/9/18

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه رودخانه (استان هرمزگان)

امام جمعه قبلی این شهر :

جمعه 1397/10/28 - 26 : 4

پرتال استان ها