سید محسن موسوی

امام جمعه شهر : معمولان

استان : لرستان

تاريخ معارفه : 1397/9/21

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1398/3/30 - 25 : 22

پرتال استان ها