سید محسن موسوی

امام جمعه شهر : معمولان

استان : لرستان

تاريخ معارفه : 1397/9/21

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

جمعه 1397/10/28 - 27 : 5

پرتال استان ها