سید محسن موسوی

امام جمعه شهر : معمولان

استان : لرستان

تاريخ معارفه : 1397/9/21

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

دوشنبه 1398/1/5 - 23 : 4

پرتال استان ها