سید عبدالحمید حسینی

امام جمعه شهر : هنديجان

استان : خوزستان

تاريخ معارفه : 1397/9/23

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1398/3/30 - 59 : 21

پرتال استان ها