سید عبدالحمید حسینی

امام جمعه شهر : هنديجان

استان : خوزستان

تاريخ معارفه : 1397/9/23

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

دوشنبه 1398/1/5 - 57 : 3

پرتال استان ها