علی عبدلی

امام جمعه شهر : کشکوئیه

استان : کرمان

تاريخ معارفه : 1397/9/23

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

جمعه 1397/10/28 - 28 : 4

پرتال استان ها