علی علیدادی سلیمانی

امام جمعه شهر : رابر

استان : کرمان

تاريخ معارفه : 1397/9/30

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

دوشنبه 1398/1/5 - 56 : 3

پرتال استان ها