علی علیدادی سلیمانی

امام جمعه شهر : رابر

استان : کرمان

تاريخ معارفه : 1397/9/30

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1398/3/30 - 57 : 21

پرتال استان ها