سید محمود ناظمی

امام جمعه شهر : قادر آباد

استان : فارس

تاريخ معارفه : 1397/10/5

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1397/12/2 - 56 : 7

پرتال استان ها