سید محمود ناظمی

امام جمعه شهر : قادر آباد

استان : فارس

تاريخ معارفه : 1397/10/5

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1398/1/31 - 34 : 9

پرتال استان ها