محمد حسین شهبازی

امام جمعه شهر : اسفرورين

استان : قزوین

تاريخ معارفه : 1397/10/7

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه ششده (استان فارس)

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1398/4/27 - 7 : 3

پرتال استان ها