علی زمانی

امام جمعه شهر : چترود

استان : کرمان

تاريخ معارفه : 1397/10/7

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه اسلامیه (استان خراسان جنوبی)

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1397/12/2 - 45 : 6

پرتال استان ها