علی زمانی

امام جمعه شهر : چترود

استان : کرمان

تاريخ معارفه : 1397/10/7

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه اسلامیه (استان خراسان جنوبی)

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1398/1/31 - 44 : 8

پرتال استان ها