علی زمانی

امام جمعه شهر : چترود

استان : کرمان

تاريخ معارفه : 1397/10/7

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه اسلامیه (استان خراسان جنوبی)

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1398/4/27 - 56 : 2

پرتال استان ها