محمد شاکری

امام جمعه شهر : اسلامیه

استان : خراسان جنوبی

تاريخ معارفه : 1397/10/7

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1398/4/27 - 43 : 3

پرتال استان ها