محمد شاکری

امام جمعه شهر : اسلامیه

استان : خراسان جنوبی

تاريخ معارفه : 1397/10/7

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1397/12/2 - 45 : 7

پرتال استان ها