محمد شاکری

امام جمعه شهر : اسلامیه

استان : خراسان جنوبی

تاريخ معارفه : 1397/10/7

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1398/1/31 - 26 : 9

پرتال استان ها