مصیب علیزاده

امام جمعه شهر : سنخواست

استان : خراسان شمالی

تاريخ معارفه : 1397/10/28

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

يکشنبه 1398/2/1 - 20 : 17

پرتال استان ها