مصیب علیزاده

امام جمعه شهر : سنخواست

استان : خراسان شمالی

تاريخ معارفه : 1397/10/28

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1397/12/2 - 31 : 7

پرتال استان ها