مصیب علیزاده

امام جمعه شهر : سنخواست

استان : خراسان شمالی

تاريخ معارفه : 1397/10/28

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1398/4/27 - 32 : 3

پرتال استان ها