نایب علی نوروزی

امام جمعه شهر : فاروج

استان : خراسان شمالی

تاريخ معارفه : 1397/11/5

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه رازوجرگلان (استان خراسان شمالی)

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1398/3/30 - 50 : 21

پرتال استان ها