نایب علی نوروزی

امام جمعه شهر : فاروج

استان : خراسان شمالی

تاريخ معارفه : 1397/11/5

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه رازوجرگلان (استان خراسان شمالی)

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1397/12/2 - 3 : 7

پرتال استان ها