محمود رضایی تولایی

امام جمعه شهر : كوهسرخ

استان : خراسان رضوی

تاريخ معارفه : 1397/11/19

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

دوشنبه 1398/2/30 - 13 : 1

پرتال استان ها