محمود رضایی تولایی

امام جمعه شهر : كوهسرخ

استان : خراسان رضوی

تاريخ معارفه : 1397/11/19

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

دوشنبه 1398/1/5 - 52 : 3

پرتال استان ها