محمد شیرعلی پور

امام جمعه شهر : كلور(شاهرود)

استان : اردبیل

تاريخ معارفه : 1397/12/10

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

دوشنبه 1398/2/30 - 3 : 2

پرتال استان ها