محمد مهدی الهی پور

امام جمعه شهر : بار

استان : خراسان رضوی

تاريخ معارفه : 1397/12/17

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

دوشنبه 1398/2/30 - 6 : 2

پرتال استان ها