محمد مهدی الهی پور

امام جمعه شهر : بار

استان : خراسان رضوی

تاريخ معارفه : 1397/12/17

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

دوشنبه 1398/1/5 - 41 : 4

پرتال استان ها