سید محمد معلمی

امام جمعه شهر : بشروئيه

استان : خراسان جنوبی

تاريخ معارفه : 1397/12/17

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه اسحاق آباد(خراسان رضوی)

امام جمعه قبلی این شهر :

دوشنبه 1398/2/30 - 38 : 1

پرتال استان ها