جواد شکرنژاد

امام جمعه شهر : هوراند

استان : آذربایجان شرقی

تاريخ معارفه : 1397/12/24

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

چهارشنبه 1398/2/4 - 57 : 10

پرتال استان ها