جواد شکرنژاد

امام جمعه شهر : هوراند

استان : آذربایجان شرقی

تاريخ معارفه : 1397/12/24

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1398/4/27 - 35 : 3

پرتال استان ها