حسین غلامی

امام جمعه شهر : بشاگرد

استان : هرمزگان

تاريخ معارفه : 1398/2/13

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1398/3/4 - 53 : 13

پرتال استان ها