سید محمد سرمه چشم تفتی

امام جمعه شهر : تفت

استان : یزد

تاريخ معارفه : 1398/2/13

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1398/4/27 - 56 : 2

پرتال استان ها