سید محمد سرمه چشم تفتی

امام جمعه شهر : تفت

استان : یزد

تاريخ معارفه : 1398/2/13

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1398/3/4 - 25 : 13

پرتال استان ها