امین علی میرزایی

امام جمعه شهر : دمق

استان : همدان

تاريخ معارفه : 1398/2/13

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1398/3/4 - 44 : 14

پرتال استان ها