امین علی میرزایی

امام جمعه شهر : دمق

استان : همدان

تاريخ معارفه : 1398/2/13

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1398/4/27 - 54 : 3

پرتال استان ها