محمد مطهرخو

امام جمعه شهر : طالخونچه

استان : اصفهان

تاريخ معارفه : 1398/2/13

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1398/4/27 - 30 : 3

پرتال استان ها