محمد تقی زاده

امام جمعه شهر : كام فيروز

استان : فارس

تاريخ معارفه : 1398/2/13

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1398/4/27 - 8 : 3

پرتال استان ها