محمد تقی زاده

امام جمعه شهر : كام فيروز

استان : فارس

تاريخ معارفه : 1398/2/13

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1398/3/4 - 41 : 13

پرتال استان ها