سید محمد صادق روح بخش باغی اول

امام جمعه شهر : هلالی

استان : خراسان رضوی

تاريخ معارفه : 1398/2/13

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1398/4/27 - 56 : 2

پرتال استان ها