سید محمد صادق روح بخش باغی اول

امام جمعه شهر : هلالی

استان : خراسان رضوی

تاريخ معارفه : 1398/2/13

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1398/3/4 - 21 : 13

پرتال استان ها