سید محمد صادق روح بخش باغی اول

امام جمعه شهر : هلالی

استان : خراسان رضوی

تاريخ معارفه : 1398/2/13

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

دوشنبه 1398/11/28 - 44 : 19

پرتال استان ها