هادی میرزایی

امام جمعه شهر : تفرش

استان : مرکزی

تاريخ معارفه : 1398/2/20

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه پارسیان(استان هرمزگان)

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1398/4/27 - 44 : 3

پرتال استان ها