هادی میرزایی

امام جمعه شهر : تفرش

استان : مرکزی

تاريخ معارفه : 1398/2/20

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه پارسیان(استان هرمزگان)

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1398/3/4 - 32 : 14

پرتال استان ها