محمدجواد عادل پور

امام جمعه شهر : خرمشهر

استان : خوزستان

تاريخ معارفه : 1398/2/20

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه مینوشهر(استان خوزستان)

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1398/3/4 - 0 : 14

پرتال استان ها