محمدجواد عادل پور

امام جمعه شهر : خرمشهر

استان : خوزستان

تاريخ معارفه : 1398/2/20

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه مینوشهر(استان خوزستان)

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1398/4/27 - 22 : 3

پرتال استان ها