علیرضا زارعی

امام جمعه شهر : اسحاق آباد

استان : خراسان رضوی

تاريخ معارفه : 1398/2/20

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1398/3/4 - 30 : 13

پرتال استان ها