علی اصغر عسگری

امام جمعه شهر : رفسنجان

استان : کرمان

تاريخ معارفه : 1398/9/15

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1398/11/5 - 48 : 8

پرتال استان ها