علی اصغر عسگری

امام جمعه شهر : رفسنجان

استان : کرمان

تاريخ معارفه : 1398/9/15

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1399/5/18 - 5 : 22

پرتال استان ها