سیدمهدی معلمی

امام جمعه شهر : فريمان

استان : خراسان رضوی

تاريخ معارفه : 1398/9/22

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

جمعه 1398/10/27 - 44 : 22

پرتال استان ها