الله رضا اکبری پوریانی

امام جمعه شهر : سنقر و كليايي

استان : کرمانشاه

تاريخ معارفه : 1398/9/22

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1399/5/18 - 38 : 21

پرتال استان ها