الله رضا اکبری پوریانی

امام جمعه شهر : سنقر و كليايي

استان : کرمانشاه

تاريخ معارفه : 1398/9/22

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1398/11/5 - 46 : 8

پرتال استان ها