سیدحسین مشعلی

امام جمعه شهر : ملاثاني

استان : خوزستان

تاريخ معارفه : 1398/10/6

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1398/11/5 - 46 : 8

پرتال استان ها