سیدحسین حسینی

امام جمعه شهر : پردیس

استان : تهران

تاريخ معارفه : 1398/10/6

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه صفادشت(استان تهران)

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1398/11/5 - 52 : 9

پرتال استان ها