مجید صفدری

امام جمعه شهر : هشتگرد جدید

استان : البرز

تاريخ معارفه : 1398/10/13

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1398/11/5 - 46 : 8

پرتال استان ها