علی بابایی

امام جمعه شهر : کشاورز

استان : آذربایجان غربی

تاريخ معارفه : 1398/11/4

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

دوشنبه 1398/11/28 - 32 : 10

پرتال استان ها