علی بابایی

امام جمعه شهر : کشاورز

استان : آذربایجان غربی

تاريخ معارفه : 1398/11/4

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

سه شنبه 1399/1/12 - 32 : 6

پرتال استان ها