حسین تکمیلی

امام جمعه شهر : شيروان

استان : خراسان شمالی

تاريخ معارفه : 1398/11/4

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه دستگردان(خراسان جنوبی)

امام جمعه قبلی این شهر :

دوشنبه 1398/11/28 - 25 : 10

پرتال استان ها