حسین تکمیلی

امام جمعه شهر : شيروان

استان : خراسان شمالی

تاريخ معارفه : 1398/11/4

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه دستگردان(خراسان جنوبی)

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1399/5/18 - 48 : 21

پرتال استان ها