محمدصادق محمدی لائینی

امام جمعه شهر : نكا

استان : مازندران

تاريخ معارفه : 1398/11/11

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

سه شنبه 1399/1/12 - 46 : 13

پرتال استان ها