محمدصادق محمدی لائینی

امام جمعه شهر : نكا

استان : مازندران

تاريخ معارفه : 1398/11/11

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1399/7/3 - 9 : 20

پرتال استان ها