محمدصادق محمدی لائینی

امام جمعه شهر : نكا

استان : مازندران

تاريخ معارفه : 1398/11/11

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

دوشنبه 1398/11/28 - 24 : 10

پرتال استان ها