محمدحسن رحمانی

امام جمعه شهر : پيش قلعه

استان : خراسان شمالی

تاريخ معارفه : 1398/11/18

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1399/7/3 - 39 : 21

پرتال استان ها