محمدحسن رحمانی

امام جمعه شهر : پيش قلعه

استان : خراسان شمالی

تاريخ معارفه : 1398/11/18

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

سه شنبه 1399/1/12 - 27 : 6

پرتال استان ها