محمدحسن رحمانی

امام جمعه شهر : پيش قلعه

استان : خراسان شمالی

تاريخ معارفه : 1398/11/18

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

دوشنبه 1398/11/28 - 28 : 10

پرتال استان ها