غلامرضا دروندپور

امام جمعه شهر : زرين دشت

استان : فارس

تاريخ معارفه : 1398/11/18

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

دوشنبه 1398/11/28 - 25 : 10

پرتال استان ها