غلامرضا دروندپور

امام جمعه شهر : زرين دشت

استان : فارس

تاريخ معارفه : 1398/11/18

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

سه شنبه 1399/1/12 - 41 : 5

پرتال استان ها