غلامرضا دروندپور

امام جمعه شهر : زرين دشت

استان : فارس

تاريخ معارفه : 1398/11/18

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1399/7/3 - 48 : 20

پرتال استان ها