علی اکبر باقری

امام جمعه شهر : پارس آباد مغان

استان : اردبیل

تاريخ معارفه : 1398/11/18

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1399/7/3 - 37 : 22

پرتال استان ها