علی اکبر باقری

امام جمعه شهر : پارس آباد مغان

استان : اردبیل

تاريخ معارفه : 1398/11/18

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

سه شنبه 1399/1/12 - 14 : 7

پرتال استان ها