علی اکبر باقری

امام جمعه شهر : پارس آباد مغان

استان : اردبیل

تاريخ معارفه : 1398/11/18

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

دوشنبه 1398/11/28 - 12 : 11

پرتال استان ها