سید مجتبی رسولی

امام جمعه شهر : قراخیل

استان : مازندران

تاريخ معارفه : 1399/4/27

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1399/5/18 - 6 : 8

پرتال استان ها