مهدی اشرف

امام جمعه شهر : هندودر

استان : مرکزی

تاريخ معارفه : 1399/4/27

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1399/5/18 - 15 : 7

پرتال استان ها