عیسی بزمانی

امام جمعه شهر : ايرانشهر

استان : سیستان و بلوچستان

تاريخ معارفه : 1399/4/27

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه بزمان(استان سیستان و بلوچستان)

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1399/5/18 - 57 : 6

پرتال استان ها