سید محمدعلی ساداتی

امام جمعه شهر : دالاهو

استان : کرمانشاه

تاريخ معارفه : 1399/4/27

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1399/5/18 - 58 : 7

پرتال استان ها