مرتضی جعفری

امام جمعه شهر : كوهبنان

استان : کرمان

تاريخ معارفه : 1399/5/3

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه پابدانا(استان کرمان)

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1399/5/18 - 46 : 7

پرتال استان ها